8 tháng 6, 2011

Sự khác nhau cơ bản giữa chi thường xuyên với chi đầu tư phát triển? Tại sao pháp luật quy định các khoản vay chỉ dành để chi đầu tư phát triển?

Tiêu chí
Chi đầu tư phát triển
 Chi thường xuyên
Nội dung chi
Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn; Đầu tư và hỗ trợ cho các DN, các TCKT, các tổ chức tài chính của Nhà nước; góp vốn cổ phần, liên doanh vào các DN thuộc lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nước; Chi bổ sung dự trữ nhà nước; Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật;
Các hoạt động sự nghiệp (kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, xã hội, văn hoá thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các hoạt động sự nghiệp khác; Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Hoạt động của các cơ quan Nhà nước, ĐCS và các TCCTXH; Trợ giá theo chính sách của Nhà nước; Các chương trình quốc gia; Hỗ trợ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ; Trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội; Hỗ trợ cho các TCXH nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật;
Tính chất của khoản chi
Là khoản chi có tính tích luỹ không để tiêu dùng hiện tại có tác dụng tăng trưởng kinh tế, khoản chi không mang tính phí tổn – có khả năng hoàn vốn
Là khoản chi có tính chất tiêu dùng hiện tại bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, bảo đảm sự ổn định xã hội, là khoản chi có tính phí tổn.  Không có khả năng hoàn trả hay thu hồi.
Hình thức chi
Cấp phát không hoàn lại; Chi cho vay. Có thể chi theo dự toán kinh phí hoặc cấp phát theo lệnh chi tiền.
Cấp phát không hoàn lại, chủ yếu chi theo dự toán.
Nguồn vốn chi
Bao gồm nguồn thu ngân sách từ thuế, phí lệ phí (thu trong cân đối NS) và cả từ nguồn vốn vay của Nhà nước.
Chỉ chi từ thu ngân sách từ thuế, phí lệ phí (thu trong cân đối NS)
Dự toán chi
Bao gồm tổng dự toán và dự toán bố trí hàng năm. chi thường vào thời điểm cụ thể nên có kế hoạch chi để bảo đảm nguồn
Chỉ gồm dự toán chi ngân sách trong dự toán chi hàng năm. Chi thường xuyên được thực hiện tương đối đều trong các tháng, quý của năm...
Mức độ ưu tiên
Mức độ ưu tiên thấp hơn
Cao hơn9 nhận xét:

 1. cảm ơn bạn! bài viết rất hay, nhân đây bạn có thể cho mình hỏi về " ý nghĩa của sự phối hợp giữa chi phát triển và chi thường xuyên "được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn. Thực ra Blog này mình làm để lưu trữ những kiến thức phục vụ cho việc học tập trên lớp. Môn này mình cũng đã học cách đây 2 năm rồi và hiện tại, mình không làm việc ở mảng này nên không còn nhớ được nhiều nữa. Chi phát triển để hướng tới việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho tương lai, còn chi thường xuyên mang tính chất liên tục, phục vụ cho việc ổn định hiện tại. Hai loại chi này không thể tách rời do đảm nhận nhiệm vụ riêng và cần thiết. Do đó, chúng có mối quan hệ chặt chẽ và là nền tàng cho sự ổn định của quốc gia cả hiện tại lẫn trong tương lai.

   Xóa
  2. cảm ơn bạn nhieuf lắm

   Xóa
 2. bạn ơi thế còn câu 2 là tại sao lại chi cho đầu tư phát triển với các khoản vay thì sao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chi đầu tư phát triển bản chất là mang tính tích luỹ, không để tiêu dùng hiện tại, giúp tăng trưởng kinh tế. Đây là khoản chi không mang tính phí tổn, có khả năng hoàn vốn. Tóm lại là nó nhằm mục đích lâu dài và làm nền.
   Bạn cứ thử làm một phép so sánh với chính gia đình bạn: Chi phát triển giống như việc xây nhà, còn chi thường xuyên là những chi tiêu phát sinh hàng ngày từ các hoạt động đời sống. Nó cũng giống như chi tiêu của Nhà nước thu nhỏ thôi mà :)

   Xóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 4. giup minh cau nay voi:
  Tiền thu từ học phí, viện phí của các trường học, bệnh viện công lập được Nhà nước đầu tư trở lại phục vụ mục đích:
  a. Chi Đầu tư phát triển
  b. Chi thường xuyên

  Trả lờiXóa
 5. Vậy thì có thể kết luận là chi cho đầu tư phát triển là khoản chi quan trọng và chiếm tỉ trọng lớn nhất không mọi người ?

  Trả lờiXóa